Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen ja rakentamisen säädösten noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä niihin ja niiden mukaiseen rakentamiseen liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta.

Rakennusvalvonnasta saa tietoa kiinteistöillä sijaitsevista rakennuksista ja rakennelmista, sekä jäljellä olevasta rakennusoikeudesta hankkeen suunnittelua varten.

Maisemaa muuttavaan maisematyöhön on haettava lupa, samoin rakennuksen tai sen osan purkamiseen.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä rakennusvalvontaan ja kysy lisää!

Hae lupaa sähköisesti www.lupapiste.fi


Rakennustarkastajat ovat lomalla 23.7. – 12.8.2018 välisenä aikana, jolloin ei tehdä lupapäätöksiä eikä käsitellä kirjallisia ilmoituksia. Rakennuslupapäätösten mukaiset katselmukset on sovittava tehtäväksi muuna kuin em. aikana. Rakennusluvan voi laittaa vireille Lupapisteen kautta (www.lupapiste.fi).


Ympäristöjohtaja

Aili Heikkinen
Reisjärventie 8
85900 Reisjärvi
040 3008 270
aili.heikkinen(at)selanne.net

Rakennustarkastajat

Haapajärvi ja Reisjärvi
Laura Kananen
PL 66 (Kirkkokatu 2)
85801 Haapajärvi
044 4456 153
laura.kananen(at)selanne.net

-Tiistaisin Reisjärvellä

Pyhäjärvi ja Kärsämäki
Marko Pohlman
Ollintie 26
86800 Pyhäsalmi
040 3008 260
marko.pohlman(at)selanne.net

- Torstaisin Kärsämäellä

Lupasihteerit

Haapajärvi
Kati Anttila
044 4456 154
kati.anttila(at)selanne.net

Pyhäjärvi

Riitta Suvilehto
044 4457 815
riitta.suvilehto(at)selanne.net

Reisjärvi

Marja-Leena Haapakoski
040 3008 262
marja-leena.haapakoski(at)selanne.net