Siirry sis�lt��n
Tekstikoko A A
VALIKKO

Terveys- ja vanhuspalveluiden asiakasmaksut ja kotiin annettavien palveluiden tulorajat 1.1.2017

ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET

PERUSTESELÄNNE 1.1.2017 ALKAEN

7 § TK avohoidonmaksut Käyntimaksut lääkärin vastaanotolla. Ensimmäisellä käyntikerralla asiakas maksaa joko vuosimaksun tai jos ei halua maksaa vuosimaksua, jokaiselta seuraavalta käyntikerralta peritään käyntimaksu

Hoitajan vastaanottomaksu
sairaanhoidollinen käynti hoitajan vastaanotolla, peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana (yli 18 vuotiaat).
Maksu peritään:
- pitkäaikaissairaiden kiireetön vastaanotto
(hoitosuunnitelma/asiakkaan seurantakäynti)
- toimenpidevastaanotto, kuten haavanhoito, korvahuuhtelu, injektiot
- tulehduspotilaiden kiireellinen/puolikiireellinen vastaanotto
- seniorineuvolassa tapahtuva säännöllinen kotihoidon kotikäyntiin verrattava sairaanhoidollinen käynti

Maksua ei peritä:
- alle 18 v eikä Selänteen alueella asuvilta rintamatunnuksen omaavilta, veteraaneilta eikä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleilta.
- terveysneuvonta ja ohjaus käynneistä (elämäntapaohjaus, painonhallinta, tupakasta vieroitus, lääkehoidon ohjaus)
- rokotuksista
- tartuntatautilain mukaisesta hoidosta
- työttömien terveystarkastuksista
- raskauden ehkäisyyn liittyvistä käynneistä
- päihdehoitajan vastaanottokäynneistä, päihteiden korvaushoidosta
- psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annetusta hoidosta ja siihen liittyvistä lääkeinjektioista
- seniorineuvolan avovastaanoton ennaltaehkäisevästä työstä

Päivystysmaksu Päivystysmaksu peritään terveyskeskuksen pkl:lla tapahtuneista päivystyskäynneistä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä

Sairaalan poliklinikka maksu peritään terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa (OAS, KPKS, PPSHKP, Iisalmen sairaala) järjestämän päivystyksen yhteydessä arkisin kello 20.00-8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä yli 18-vuotiailta.

- ei peritä alle 18-vuotiailta
- ei peritä Selänteen alueella asuvilta rintamatunnuksen omaavilta, veteraaneilta eikä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleilta.

vuosimaksu

käyntimaksu joka käynniltä


3 ensimmäiseltä käynniltä/v


käynti

käynti

41,70 €

20,90 €
11,50 €/käynti


28,70 €

41.70 €

12 § Lyhytaikainen laitoshoito

- lyhytaikainen laitoshoito maksukaton (691 €) ylittymisen jälkeen (26a §)
- arviointivrk hinta, kun jää suoraan akuuttijaksolta (ei omia lääkkeitä, vaatteita jne)

vrk

vrk

49,50 €

22,80 €

13 § Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80 €

14 § Kuntoutushoidon maksut
- laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishoidosta annetusta kuntoutushoidosta

- yksilökohtainen fysioterapia (7 §)

- ryhmäohjaus (liikunta, elämäntapa,kuntosali)
vrk


käynti

ryhmäohjaus
kerta
17,10 €


11,50 €

3 €

15 § Pitkäaikainen laitoshoito
- käyttövara (7c §)

107 €

8 § Sairaalan poliklinikkamaksu
Terveyskeskuksen järjestämistä erikoissairaanhoitopalveluista peritään poliklinikkamaksu (erikoislääkärit, etäavo, maksusitoumukset/yksit. palv.tuottaja)
- maksun perimiselle ei ole ikärajaa
- ei peritä Selänteen alueella asuvilta rintamatunnuksen maavilta, veteraaneilta eikä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleilta.

käynti 41,70 €

8 § Päiväkirurgia
Päiväkirurgiseta toimenpiteestä peritään
- maksusitoumukset/yksityiset palv.tuottajat
- maksun perimiselle ei ole ikärajaa
- jos asiakas jää osastolle/tulee osastolle ed. päivänä peritään häneltä lyhytaikaisen laitoshoidon maksu


toimenpide136,80 €
11 § Sarjassa annettava hoito
- sarjassa annettava hoito, myös kotisairaala käynti mikäli asiakas ei ole säännöllisen kuukausimaksun piirissä
- maksullisten kertojen enimmäismäärä 45 x /kalenterivuosi
- dialyysihoito, sytostaatti- tai muu vastaava sarjassa annettava hoito
- ei peritä alle 18-vuotiailta
- mikäli sarjahoito vaatii useamman käyntikerran päivässä, peritään päivä/yöhoidon maksu.
hoitokerta 11,50 €
9 § Suun- ja hampaiden tutkimus- ja hoito
- perusmaksu hammaslääkärin käynniltä
- perusmaksu erikoishammaslääkärin käynniltä
- perusmaksu suuhygienistin käynniltä
- hammaskuva
- panoraamartg
- ehkäisevä käyntimaksu

Lisäksi peritään toimenpidemaksut 18-vuotta täyttäneiltä kulloinkin voimassa olevan enimmäistaksan mukaisesti.

Rtg-kuvien poltto CD:lle


käynti
käynti
käynti
kuva
kuva
käynti

13,30 €
19,40 €
10,30 €
8,50 €
19,10 €
8,50 €
10 €

25 § Käyttämättä jäänyt tai peruuttmaton palvelu
- peritään tk:n lääkärin, suun- ja hampaiden tutkimusten ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen peruuttamatta jättämisestä (peritään 15-vuotta täyttäneiltä) mikäli peruuttamatta jättämiseen ei ole hyväksyttävää syytä

51,40 €
23 § Maksu lääkärintodistuksesta
- ajokorttitodistus ajo-oikeutta varten

- B-todistus erityiskorvattavia lääkkeitä varten
(maksua ei peritä, mikäli todistus tarvitaan sva:n tai terveydenhuollon yksikön järjestämän kuntoutuksen hakemiseksi)

C-todistus lapsen/eläkkeensaajan hoitotuen/vammaistuen hakemista varten

B- ja C-todistuksesta ei peritä Selänteen alueella asuvilta rintamatunnuksen omaavilta, veteraaneilta eikä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleilta.

E-todistus työtapaturmasta, ammattitaudista, yksityistapaturmasta, liikennevahingosta ja sotilasvammasta ja/sairaudesta

- Lääkärintodistus/lausunto viranomaisille (esim. autoveronpalautus, oikeudenkäyntiä, verotusta, aseenkantolupaa tms. varten sekä lausunnot terveydentilasta työvoimatoimistolle, maistraatille, puolustusvoimille, vakuutusyhtiölle tms.)
- Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta, eikä nuorison terveystodistuksesta.

- T-todistus
toimintakyvystä työpaikan hakua tai oppilaitokseen pyrkimistä varten

- Lääkärintodistus kuljetuspalvelun hakemista varten

- Elintarviketodistus/Salmonellatodistus

todistus

todistustodistus
todistus


todistus


todistus

todistus

todistus


61,80 €

51,40 €51,40 €
51,40 €


51,40 €


51,50 €

18 €

18 €
26 a § Maksukatto /kalenterivuosi 691 €

3 § Kotona annettava palvelu
Kotihoidon tilapäinen kotikäynti ( ei kuukausimaksuasikas)
- kotihoidon hoitajan kotikäynti
- lääkärin /hammaslääkärin kotikäynti

Jos kotihoito käy harvemmin kuin kerran viikossa, laskutetaan tilapäisenä kotikäyntinä eikä tehdä hoito- ja palvelusuunnitelmaa

Kotikuntoutus (ensimmäinen käynti maksuton, muista kotikäynneistä peritään), ei sisälly kotihoidon kuukausimaksuun.

Kotihoidon kuukausimaksu (Taulukko alla)
- kuukausimaksu on maksuprosentin osoittama euromäärä tulorajan ylittävästä maksuasetuksen mukaisesta kuukausitulosta.
Kun henkilömäärä on suurempi kun kuusi, rulorajaa korotetaan 348 eurolla ja
maksuprosenttia alennetaan 1 %-yksikköä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Alle 2 € kuukausimaksua ei laskuteta. Kuukausimaksu sisältää hoito- ja
palvelusuunnitelmassa sovitut asiat.

Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.kotikäynti
kotikäynti
Kotikuntoutuskäynti


12,10 €
19,10 €

12,10 €
Tukipalvelut
Ateria: lounas kuljetetaan arkipäivisin. Aterian hinta on kuntakohtainen ja kunnan määräämä.
- aterian kuljetusmaksu
- sotainvalidin ateriaseteli


Turvapalvelut palvelutuottaja laskuttaa suoraan asiakkaalta (vastaanotto, asennus, huolto)

Paikantava GPS-ranneke

Virtuaalikotikäynti/päätelaitteen vuokra €/kk


LääkeannosteluautomaattiPäivätoiminta
- päivätoiminta sisältää hoito- ja hoivapalvelun, kuntouttavan toiminnan, lounaan ja päiväkahvin sekä tarvittaessa saunapalvelun.
- päiväkeskuskuljetus (meno/paluu)
- saunapalvelumaksu (kuna asiakas ei pysty käymään kylvyssä kotona ja joutuu peseytymään muualla kuin kotona, eikä osallistu muuhun päivätoimintaan)

Vuorohoito/hoitopäivä

Suunniteltu arviointijakso hoitomaksu (omat lääkkeet, vaatteet, hygieniatarvikkeet mukana)

Omaishoitajan vapaan (3 vrk/kk) aikainen hoito/vrk
2,50 €
10 €

30 €/kk

10 €/kk

20 €/kk

15 €

5 €

11,70 €
33 €

33 €

11,50 €

Palveluasumisen maksut
- Ateriamaksu todellisten kulujen mukaan, kunnan määrittämä hinta.
- Perusmaksu (sis. mm lääkejakelun) 100 €
- Hoivamaksu 65 % nettokuukausituloista joista on vähennetty vuokra (asumistuki vähennetty), ateriamaksu, perusmaksu ja vähimmäiskäyttöraha 105 €.
- Vuokrat:
- Pyhäjärvi Köpsinrinne 9 €/ neliö/kk, Köpsinkulma 10 €/neliö
- Reisjärvi Honkalinna 10,20 €/nelilö
- Haapajärvi: vuokraajan vuosisopimuksen mukaisesti

Palveluasumisessa asuvien osalta lääkärin kotikäyntiä ei laskuteta. Erikoislääkärin käynnit laskutetaan asiakasmaksuasetuksen mukaisesti.

Vanhushuollon asukkaan siirtyessä oman kunnan sisällä hoitopaikasta toiseen ei lähtöpäivää laskuteta.
Poissaolo (sairaala) ajalta laskutetaan vain vuokra. Kotilomien ajalta ei palvelumaksuihin tehdä vähennyksiä.

KOTIHOIDON KUUKAUSIMAKSU

Käyntien
tuntimäärä/kk
1-56-1112-2021-29yli 30Tuloraja €/kk
Henkilömäärä
perheessä


115 %20 %25 %30 %35 %573
212 %14 %16 %18 %22 %1057
39 %12%14 %16 %18 %1657
48 %9 %11 %13 %15 %2050
57 %8 %9 %11 %13 %2481
66 %7 %8 %9 %11 %2849