Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Terveydensuojelu

Terveydensuojelun tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään, lisäksi elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. Ympäristöterveysvalvonta edistää ja valvoo terveydensuojelulain toteutumista, niin että kuntalaisille turvataan terveellinen ympäristö.

Kunnan terveydensuojelutehtävät jakautuvat terveyshaittoja ennaltaehkäisevään valvontaan ja terveyshaittoja poistavaan valvontaan. Ennaltaehkäisevä valvonta koostuu rakennussuunnitelmien ja toiminnanharjoittajien ilmoitusten ja lupien käsittelystä sekä valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta. Terveyshaittoja poistavalla valvonnalla selvitetään terveyshaittaepäilyjä ja puututaan todettuihin haittoihin.

Terveydensuojelutehtäviä ovat talousveden ja uimavesien valvonta, asunnontarkastukset terveyshaittaa epäiltäessä ja tuholaisneuvonta. Lisäksi valvotaan mm. päiväkotien, koulujen, vanhainkotien, majoitustilojen sekä erilaisten työ- ja kokoontumistilojen terveydellisiä olosuhteita.

Ilmoitusvelvollisuus

Terveydensuojelulain 13 §:ssä on lueteltu toiminnot, joista toiminnanharjoittajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on jätettävä 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Ilmoitus on tehtävä mm seuraavista toiminnoista ja tiloista:

  • työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa, tai terveydellisiltä vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittamisesta asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja
  • julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto
  • yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli, uimaranta tai kylpylä
  • eläinten pitoon tarkoitettu rakennus tai aitaus asemakaava-alueella
  • huoneisto tai laitos, jonka hygieenisille olosuhteille on sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen asetettava erityisiä velvoitteita


Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (167/2003) on säädetty tarkemmin huoneistot ja laitokset, joita myös ilmoitusvelvollisuus koskee. Niitä ovat mm.

  • koulu, päiväkoti, vanhainkoti sekä muut niihin rinnastettava laitos tai huoneisto
  • parturi, kampaamo, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai - hoitoa, mukaan lukien solariumtilat ja tatuointiliikkeet
  • kuntosali tai liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu
  • hautausmaa tai hautapaikka
  • tai muu vastaava laitos tai huoneisto, jossa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa

Ilmoituslomakkeet löytyvät ympäristöterveysvalvonnan Lomakkeet –osiosta.