Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta. Valvonta kohdistuu elintarvikkeiden valmistukseen, varastointiin, kuljetuksiin, myyntiin, käsittelyyn ja tarjoiltaviin tuotteisiin. Yrittäjien tulee myös itse valvoa toimintaansa ja tuotteittensa laatua laatimansa omavalvontasuunnitelman avulla. Valvontaviranomaisten tehtävänä on tarkkailla ja ohjata yritysten omavalvonnan toteutumista.

Ota yhteyttä, mikäli

  • olet perustamassa elintarvikehuoneistoa
  • suunnittelet elintarvikehuoneiston muuttamista / korjaamista
  • haltijanvaihdoksen yhteydessä
  • aiot myydä tai tarjoilla elintarvikkeita suuria määriä tilaisuuksissa tai tapahtumissa
  • liikkuva elintarvikehuoneistosi saapuu Selänteen alueelle
  • haluat neuvoja omavalvontasuunnitelman laadinnassa
  • haluat tietoa elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä
  • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
  • haluat valittaa elintarvikkeesta
  • haluat lisätietoja elintarvikevalvonnasta ja elintarviketurvallisuudesta

Elintarvikehuoneiston perustaminen

Toimijan vastuulla on varmistaa, että perustettava elintarvikehuoneisto on lainsäädännön vaatimusten mukainen. Toiminnanharjoittajan on tehtävä elintarvikevalvontaviranomaiselle kirjallinen ilmoitus uuden elintarvikehuoneiston käyttöönottamisesta hyvissä ajoin (4 viikkoa) ennen toiminnan aloittamista. Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevälle elintarvikehuoneistolle tulee hakea hyväksyntä (laitoshyväksyntä) EY lainsäädännön mukaisesti. Kaikkien elintarvikehuoneistojen toiminnan keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta tulee ilmoittaa viivytyksettä valvontaviranomaiselle.

Ohje elintarvikehuoneiston perustamiseenpdf, 105 kb

Ilmoitusvelvollisuudesta vapautetut toimijat

Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöt tai harrastekerhot, jotka valmistavat, myyvät tai tarjoilevat elintarvikkeita vähäisiä määriä on vapautettu kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta, kun toimintaan liittyvät riskit ovat vähäisiä.

Tiedottaminen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

Liikkuvan elintarvikehuoneiston saapumisesta Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven tai Reisjärven alueelle tulee tiedottaa etukäteen PPKY Selänteen elintarvikevalvontaviranomaiselle. Mikäli on kyseessä tilaisuus, johon saapuu useita elintarvikkeiden myyjiä tai valmistajia, voi tapahtuman järjestäjä tehdä yhteisilmoituksen elintarviketoimijoista.

Elintarvikevalvonnan lomakkeet löytyvät Lomakkeet -osoista.