Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Toiminnan rekisteröinti

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, asfalttiasemista sekäbetoniasemamista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut toiminnat, esimerkiksi kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä mikäli orgaanisten liuottimien vuosikulutus ei ylitä asetettuja rajoja, jolloin tarvitaan ympäristölupa.

Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle keskisuuren energiantuotantolaitoksen toiminnasta viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista. Muusta rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluvasta toiminnasta rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä viimeistään 60 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröintiä koskevat määräajat lasketaan siitä päivästä, jolloin rekisteröinti-ilmoitus täyttää säädetyt sisältövaatimukset, joten on tärkeää täyttää ilmoitukset huolellisesti. Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

Ympäristöhallinnon www-sivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet rekisteröintimenettelystä sekä toimialakohtaiset rekisteröintilomakkeet

www.ymparisto.fi