Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Ympäristölupa

Ympäristölupa tulee olla ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle (ympäristönsuojelulaki). Ympäristönsuojeluasetuksessa on määritelty luvanvaraiset toiminnot.

Ympäristöluvan edellytyksiä ovat:

  • Toimintaa ei sijoiteta asemakaavan vastaisesti eikä
  • Toiminnasta ei aiheudu
  • Terveyshaittaa
  • Merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa
  • Maaperän tai pohjaveden pilaantumista
  • Kohtuutonta haittaa naapureille

Luvassa toiminnalle määrätään lupamääräyksiä rajoittamaan edellä mainittuja haittoja.

Luvan myöntää toiminnan laajuudesta riippuen aluehallintovirasto (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristölautakunnan päätettäväksi kuuluvan ympäristölupa-asian valmistelee ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristölupaprosessi on monivaiheinen, koska päätöksen saaminen vie aikaa. Täten lupahakemus tulisi saattaa hyvissä ajoin vireille. Ennen hakemuksen jättämistä lupa-asiasta kannattaa neuvotella viranomaisen kanssa.