Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Aumausvarastointi

Lannan patteroinnista tehdään ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta varten on lomake ja ilmoitukseen on liitettävä aina kartta, johon merkitään patterin paikka. Ympäristötarkastaja käsittelee ilmoituksen ja lähettää tiedon ilmoituksen käsittelystä postitse.

Lannan patteroinnissa on noudatettava Valtioneuvoston asetusta 1250/2014. Asetuksen mukaan:

Lantapatterin sijoittaminen:

  • tasaisen peltolohkon keskelle tai
  • loivasti kaltevan pellon yläreunaan

Lantapatterin suojaetäisyydet:

  • yli 100 metriä vesistöön, valtaojaan tai talousvesikaivoon
  • yli 5 metriä ojaan

Lantapatterin perustaminen:

  • pohja suojataan esim. turpeella (ravinnevalumien talteenottaminen)
  • talvella patterintekopaikalta poistetaan lumi
  • lantapatteri peitetään esim. turpeella tai muulla vastaavalla suojakerroksella (valunnan ja haihdunnan estäminen)

Ilmoituslomake poikkeamiseen karjanlannan varastoinnista (aumausilmoitus) löytyy ympäristönsuojelun Lomakkeet -osiosta.