Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Luonnonsuojelu

Kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Kaiken luonnonsuojelutoiminnan ytimenä on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Tavoitteena on myös turvata kansalaisille mahdollisuuksia virkistäytyä ja retkeillä luonnossa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättää alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta.

Luonnonmuistomerkkinä voidaan rauhoittaa

  • puu
  • puuryhmä
  • siirtolohkare tai
    muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, joka on aiheellista suojella sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi.