Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Jätevedet

Haja-asutusalueet

Viemäriverkostojen ulkopuoliset alueet

Jätevesijärjestelmien on täytettävä puhdistustehoa koskevat vaatimukset vuoteen 2018 mennessä.

Vaatimuksista vapautuvat vakituisesti asuva(t) kiinteistönomistaja(t), joka on täyttänyt 68 vuotta ennen 9.3.2011. Huom! Jätevesistä ei kuitenkaan saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Miten etenen, jos jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

 • Varmista kuitenkin ensimmäiseksi, voiko kiinteistösi liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.
  • liity, jos mahdollista
 • Selvitä, onko mahdollista rakentaa naapureiden kanssa yhteinen jätevesijärjestelmä.
 • Päädyitkö kiinteistökohtaiseen jätevesijärjestelmään?
 • Hae jätevesijärjestelmälle lupa rakennustarkastajalta.
  • Liitä lupahakemukseen suunnitelma ja muut tarvittavat asiakirjat.
 • Huolehdi, että ennen käyttöönottoa jätevesijärjestelmästä on käyttö- ja huolto-ohje
 • Huolehdi järjestelmän ohjeen mukaisesta hoidosta ja huollosta.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen viemäriin.

Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen (hakemuksella) on mahdollista, jos seuraavat kolme kohtaa täyttyvät:

 1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;
 2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella;
 3. jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee hakemuksen. Ennen päätöksen tekemistä ympäristönsuojeluviranomainen varaa vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja ELY -keskukselle tilaisuuden tulla kuulluiksi. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen pyytää kunnan terveydensuojeluviranomaiselta lausunnon.