Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Jätehuolto ja kierrätys

”Lajittelemalla säästää jätekustannuksissa.”

Jätelain perusteena on kestävä kehitys ja jätteen mahdollisen ympäristö- tai terveysvaaran ehkäiseminen ja torjuminen.

Jätteet on kerättävä, kuljetettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista, hajua eikä muuta haittaa ympäristölle, terveydelle tai viihtyisyydelle.

Selänteen alueen kuntien jätehuoltomääräykset koskevat:

 • kotitalouksia
 • taloyhtiöitä
 • liike-, teollisuus- yms. kiinteistöjä.

Kiinteistöjen jätteenkeräys:

 • Jokaisen asuinkiinteistön on liityttävä järjestettyyn jätteenkeräykseen
 • Jätekuljetukset järjestää Vestia Oy (Haapajärvellä, Kärsämäellä, Pyhäjärvellä) ja Millespakka Oy (Reisjärvellä)
 • Naapureilla on mahdollisuus käyttää yhteistä jäteastiaa ilmoittamalla Vestialle / Millespakalle
 • Loma-asuntojen ja tilapäisessä käytössä olevien asuntojen jätehuolto on järjestettävä niiden käytön ajaksi
 • Kiinteistön on mahdollista anoa harvennettua tyhjennysväliä jäteastialle Vestialta tai ympäristötarkastajalta

Lisää jätehuollosta Vestian ja Millespakan nettisivuilta.

Jätehuoltomääräykset Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki:
Jokilaaksojen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset
.

Jätehuoltomääräykset Reisjärvi:
Järviseudun jätelautakunnan jätehuoltomääräykset
.

Hyötyjätteet

Lajiteltuja hyötyjätteitä käytetään mm. raaka-aineena teollisuudessa, maisemarakentamisessa tai niistä tuotetaan sähköä ja lämpöä lämpölaitoksissa.

Kunnissa on useita ekopisteitä, jonne kotitaloudet voivat toimittaa kunnasta ja ekopisteen sijainnista riippuen

 • keräyspaperia
 • lasia
 • pienmetallia
 • kartonkia

Hyötyjäteasemilla otetaan vastaan pahvin, muovin ja sekajätteen lisäksi:

 • kotitalouksien sekä maa- ja metsätalouksien vaarallisia jätteitä
 • sähkö- ja elektroniikkaromua
 • puujätettä
 • kestopuuta
 • betoni-, tiili- ja kiviainesjätettä

Osa jätteistä on maksullisia. Hinnastot löytyvät Vestian ja Millespakan nettisivuilta.

Vaaralliset jätteet (ent. ongelmajätteet)

Vaaralliset jätteet voivat olla erityisen haitallisia tai vaarallisia terveydelle tai ympäristölle.

 • ne pidetään erillään muista jätteistä
 • astiat merkitään selkeästi
 • toimitetaan hyväksyttyyn vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen.

Kotitalouksien vaarallisia jätteitä ovat mm.

 • öljytuotteet
 • lääkkeet
 • paristot
 • loisteputket
 • akut
 • maalit
 • liuottimet.

Kotitalouksien vaaralliset jätteet voi viedä hyötyjäteasemalle tai kiertävään keräysautoon. Vanhat lääkkeet voi toimittaa myös apteekkiin. Paristot voi toimittaa useissa kaupoissa oleviin keräyslaatikoihin.

Lisää vaarallisista jätteistä Vestian ja Millespakan nettisivuilta.