Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa.
Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jonka avuntarve johtuu pitkäaikaisesta tai etenevästä sairaudesta tai vammasta eikä avuntarve johdu ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Vammaispalvelulain mukaisilla palveluilla ja taloudellisilla tukitoimilla on jatkuva hakuaika.

Kuljetuspalveluhakemuspdf, 56 kb
Vammaispalveluhakemuspdf, 52 kb

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalveluista vastaavat: kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnan vs. palveluesimies, Katja Pikkarainen
p. 044 4457 675 ja vammaispalveluiden vs.palveluesimies, työ- ja päivätoiminta, asumispalvelut Tuula Nikula p. 040 3008 236

Palveluohjaus

Palveluohjauksen tavoitteena on suunnitella ja turvata kehitysvammaiselle henkilölle ja hänen läheisilleen tarvittavat palvelut tasapuolisesti ja taloudellisesti ensisijaisesti normaalipalveluina.
Lisätietoja palveluohjauksesta tästä pdf, 38 kb(avautuu PDF-tiedostona omaan ikkunaan).

Asumispalvelut

Asumispalveluiden tarve määritellään palvelusuunnitelmassa ja apuna käytetään toimintakykymittaria/asumisluokittelua, jotka auttavat oikean asumismuodon löytämisessä asiakkaalle.
Männistökotipdf, 60 kb
Mäntykotipdf, 88 kb

Selänteellä on kaksi omaa tehostetun palveluasumisen yksikköä Mäntykoti Reisjärvellä ja Männistökoti Haapajärvellä.

  • Männistökodissa on kaksitoista asumispaikkaa. Lisäksi on yksi tilapäishoitopaikka eli intervallipaikka.
  • Mäntykodissa asuu tällä hetkellä yksitoista kehitysvammaista asukasta. Lisäksi on yksi tilapäishoitopaikka eli intervallipaikka.

Asumispalveluihin haetaan kehitysvammasten palveluhakemuslomakkeella.pdf, 35 kb

Tilapäishoito

Tilapäishoitoa pyritään järjestämään asiakkaiden tarpeen mukaisesti. Kaikilla on oikeus käyttää tilapäishoitoa vastaavasti kuin omaishoidontuen saajillakin (3 vrk/kk). Tilapäishoitoa järjestetään Mäntykodilla Reisjärvellä sekä ostetaan yksityisiltä palvelun tuottajilta tai kolmannen sektorin toimijoilta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään kunnissa hyvin yksilöllisesti tarpeen mukaan.

Tutkimus- ja neuvolapalvelut

Tutkimus- ja neuvolapalveluita ostetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tahkokankaan palvelukeskuksesta sekä Kokkolan kehityspoliklinikalta.
Lisätietoja tutkimus- ja neuvolapalveluista tästä pdf, 40 kb(avautuu PDF-tiedostona omaan ikkunaan).

Kehitysvammaisten omaishoidontuki

Omaishoidolla tarkoitetaan omaishoitolaissa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.
Lisätietoja kehitysvammaisten omaishoidontuesta tästä pdf, 39 kb(avautuu PDF-tiedostona omaan ikkunaan)

Työ-päivä- ja avotyötoiminta

Työ- ja päivätoimintaa järjestetään jokaisessa kunnassa lähipalveluna työ- tai toimintakeskuksissa.
Listätietoja työ-päivä- ja avotyötoiminnasta tästäpdf, 71 kb (avautuu PDF-tiedostona omaan ikkunaan).

Lomakkeet

Omaishoidontukihakemuspdf, 88 kb

Vammaispalveluiden yhteystiedot

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@selanne.net

vammaispalvelujohtaja
Minna Malila
p. 040 1808 992

vammaispalveluiden vs. palveluesimies, asumispalvelut
Tuula Nikula
p. 040 3008 236

kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnan vs. palveluesimies
Katja Pikkarainen
p. 044 4457 675

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Haapajärvi ja Reisjärvi
kaupungintalon 1.kerros

Sirpa Hietala, sosiaalityöntekijä,
puh. 044 4456 187
vammaispalvelu- ja toimeentulotuki

Faksi: 08 764 002


Pyhäjärvi
kaupungintalon 1. kerros

Jaana Olkkonen, vs.sosiaaliohjaaja,
puh. 044 4456 188
vammaispalvelu

Palveluohjauksen yhteystiedot

Haapajärvi
vs. palveluohjaaja Satu Pirttilahti
puh. 044 4456 275
vs. palveluesimies Katja Pikkarainen
puh. 044 4457 675

Pyhäjärvi
palveluohjaaja Kati Huuskonen
puh. 044 4457 676
kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnan vs. palveluesimies
Katja Pikkarainen
puh. 044 4457 675

Reisjärvi
vs. palveluohjaaja Satu Pirttilahti
puh. 044 4456 275

Asumispalvelut

Männistökoti
Männistönkatu 10
85800 Haapajärvi
Puh. 044 4456 435
mannistokoti@selanne.net
Männistönkatu 10, 85800 Haapajärvi
vs. palveluesimies Tuula Nikula
puh. 040 3008 236

Mäntykoti
Pyykkiniementie 8
85900 Reisjärvi
puh. 040 3008 390
vs. palveluesimies
Tuula Nikula
puh. 040 300 8236

Asumispalvelut ja tilapäishoito:
Mäntykoti
(ent. nimi ryhmäkoti)
Pyykkiniementie 8
85900 Reisjärvi
mantykoti@selanne.net
puh. 040 300 8390
Mäntykodin tilapäishoidon varaukset
p.040 300 8390
Kiireellisessä hoidon tarpeissa iltaisin ja viikonloppuisin ota yhteyttä Mäntykotiin
puh. 040 300 8390

Työ- ja toimintakeskukset

Haapajärven työkeskus, ST –tuote
Koulukatu 26, 85800 Haapajärvi
Avoinna:
ma – ke klo 8:00 – 16:00
to – pe klo 8:00 – 15:00

vastaava ohjaaja Matti Pyöriä
p. 044 4456 272
tekstiiliosasto Eliina Jaakonaho
p. 044 4456 273
puutyöosasto Asko Aho p. 044 4456 262
päivätoimintaosasto
p. 044 4456 274 tai
044 4456 275

Työkeskus Pyhähiisi
Yrittäjäntie 21, 86800 Pyhäsalmi

Avoinna:
ma – to klo 7:00 – 15:00
pe klo 7:00 – 13:00
kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnan vs. palveluesimies Katja Pikkarainen
p. 044 4457 675
tekstiiliosasto Eila Paananen
p. 044 4457 760
puutyöosasto Ari Rontti
p. 044 4457 823
päivätoimintakeskus Jaana Pesonen
p. 044 4457 263

Toimintakeskus Viola
Toivontie 2, 85900 Reisjärvi

Avoinna:
ma – to klo 8:00 – 16:00
pe klo 8:00 – 14:00
tekstiiliosasto Kaisa Hyyppä
p. 040 3008 388
puutyöosasto
p. 040 3008 387


Ajankohtaista kehitysvammapalveluissa
-