Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Tupakkatuotteet ja nikotiininesteet

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti on luvanvaraista toimintaa. Samalla luvalla voidaan myydä sekä tupakkatuotteita että nikotiininesteitä. Ympäristöterveysvalvonta myöntää tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiluvat ja valvoo tupakointikieltoja ja -rajoituksia, sekä myyntilupien lupaehtojen noudattamista. Tupakkalain valvonta tapahtuu PPKY Selänteen valvontasuunnitelman mukaisesti.

Tietoa myyntiluvista löytyy Valviran nettisivuilta.

Myyntilupahakemuksen voi jättää sähköisesti.

Mikäli elinkeinonharjoittajalla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, saa hän myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä, tehtyään luvan myöntäneelle kunnalle kirjallisen ilmoituksen asiasta.