Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta voidaan rakentamista varten hakea toimenpidelupa sellaisten

  • rakennelmien ja laitosten kuten mastojen, säiliöiden, mainoskylttien ja piippujen rakentamiseen silloin, kun luvan ratkaiseminen ei kaikilta osiltaan edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.
  • toimenpidelupa tarvitaan myös huoneiden käyttätarkoituksen muuttamiseen sekä
  • rakennusten kantavien rakenteiden muutoksissa kuten esim. kattokaltevuuden muutoksessa.

Hakemusasiakirjat:

  • lupahakemus
  • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija ei itse allekirjoita hakemusta
  • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai muuta rakennuspaikkaa
  • virallinen kartta kahtena kappaleena
  • naapurin kuuleminen
  • vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus

Toimenpidelupa on voimassa 3 vuotta.

Hakemuksen voit tehdä myös sähköisesti www.lupapiste.fi