Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Jätevesijärjestelmän muutoslupa

Uudisrakennuksen tai laajennuksen, jossa syntyy jätevesiä, rakennuslupamenettelyn yhteydessä tulee jätevesijärjestelmää koskeva selvitys ja suunnitelma hyväksyttää rakennusvalvonnassa ennen sen rakentamista. Järjestelmää koskeva käyttö- ja huolto-ohje tulee olla valmiina loppukatselmukseen mennessä.

Uuden jätevesijärjestelmän rakentamiselle (muutokselle) tulee hakea toimenpidelupa rakennusvalvonnasta ja sitä koskeva selvitys ja suunnitelma hyväksyttää rakennusvalvonnassa ennen sen rakentamista. Järjestelmää koskeva käyttö- ja huolto-ohje tulee olla valmiina loppukatselmukseen mennessä.

Jätevesijärjestelmän suunnittelu tulee teettää vesihuoltotekniikkaan erikoistuneella suunnittelijalla.

Lupaehdoissa määrätään järjestelmän rakentamisen valvonnasta ja katselmuksista. Rakentamisesta vastaa rakennusvalvonnan hyväksymä vastaava työnjohtaja tai kvv- työnjohtaja. Hakemuksen vireilletulosta ilmoitetaan naapureille maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Niin uusia kuin vanhojakin jätevesijärjestelmiä koskevat selvitykset, suunnitelmat sekä käyttö- ja huolto-ohjeet tulee säilyttää kiinteistössä ja ne on pyynnöstä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jätevesijärjestelmän uusimista koskevan toimenpidelupahakemuksen liitteet:

  • lupahakemus
  • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija ei itse ole oikeutettu allekirjoittamaan hakemusta
  • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai muuta rakennuspaikkaa
  • jätevesijärjestelmän suunnitelma 2 sarjaa
  • virallinen kartta kahtena kappaleena
  • naapurien kuuleminen
  • vastaava työnjohtajaa/kvv- työnjohtajaa koskeva hakemus


Toimenpidelupa on voimassa 3 vuotta.

Hakemuksen voit tehdä myös sähköisesti www.lupapiste.fi