Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Puheterapia

Puheterapeutti tutkii, hoitaa ja kuntouttaa kielen, puheen ja äänen häiriöitä. Puheterapeutti tekee arvionsa testien ja havaintojen perusteella sekä määrittelee millaista kuntoutusta asiakas tarvitsee. Puheterapian tavoitteena on kommunikaatiohäiriöiden ja niihin liittyvien vuorovaikutuksen ja kehityksen pulmien varhainen toteaminen ja kuntouttaminen sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen. Kotona tehtävät harjoitukset ovat olennainen osa puheterapiaa.

Puheterapia perustuu asiakkaan, perheen ja puheterapeutin väliseen yhteistyöhön. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös muiden asiakasta hoitavien työntekijöiden, kuten neuvolan ja päiväkodin henkilökunnan, lääkärin, psykologin, toiminta- ja fysioterapeutin kanssa. Puheterapiapalveluita tarjotaan kaikenikäisille, mutta painopistealueena ovat alle kouluikäiset lapset.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä toimii kolme puheterapeuttia (yhteystiedot sivupalkissa)

Yleensä puheterapeutin vastaanotolle tullaan esim. terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä, mutta lähete ei ole välttämätön.

Voitte ottaa yhteyttä suoraan puheterapeuttiin, jos lapsen kielellisessä kehityksessä huolestuttaa esimerkiksi jokin seuraavista:

  • puhe viivästyy (kun 2-vuotias lapsi ei vielä puhu)
  • puhe on epäselvää
  • ohjeiden ymmärtämisessä on pulmaa
  • vuorovaikutuksessa on ongelmia
  • lapsi änkyttää
  • isommalla lapsella (5-6 -vuotiaat) on äännevirheitä

Myös aikuinen voi ottaa yhteyttä puheterapeuttiin erilaisten kielellisten vaikeuksien vuoksi, esimerkiksi

  • kielellisten toimintojen alueella on vaikeutta (puheen ymmärtämisen vaikeus, luetun ymmärtämisen vaikeus, puheen tuoton vaikeus, kirjoittamisen vaikeus)
  • vaikeutta puhemotorisissa toiminnoissa (puheen epäselvyys, äänen tuottamisen vaikeus)
  • nielemiseen liittyvät ongelmat
  • ääneen liittyvät ongelmat

Puheterapeuttien yhteystiedot

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@selanne.net

Tuula Kauppinen
Kuntoutuksen esimies,
fysioterapeutti
puh. 040 180 8957

Haapajärvi

Puheterapeutti
Marketta Kilpeläinen
Puh. 044-4456 385

Pyhäjärvi
Puheterapeutti
Kirsi Sarala
Puh. 0400-394 975

Reisjärvi
Puheterapeutti
Kirsi Sarala
Puh. 0400-394 975