Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Perhetyö

PPKY Selänteessä lastensuojelussa tehdään lastensuojelun perhetyötä sekä lapsiperheiden kotipalvelua

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyö on yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimi, joka on ennaltaehkäisevää ja/tai korjaavaa työtä, jota tehdään pääasiassa perheiden kotona työskentelemällä perheenjäsenten kanssa. Perhetyö on suunnitelmallista, kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä työtä, jonka avulla perhettä pyritään tukemaan kokonaisuudessaan jokaisen perheenjäsenen tarpeet huomioon ottaen.

Tavoitteena on tukea perheiden elämänhallintaa, ja vanhempia luomaan lapsilleen mahdollisimman turvallinen elinympäristö, sekä edistää lapsen näkökulmasta riittävän ja vastuullisen vanhemmuuden toteutumista.

Perhetyön asiakkuus alkaa sosiaalityöntekijän kautta lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen. Lastensuojelutarpeen perheessä aiheuttavat useat erilaiset ja yksilölliset tekijät, mm. perheen elämäntilanteen yllättävä muutos, kriisi, sairaus, päihdeongelma, käyttäytymiseen tai koulunkäyntiin liittyvät hankaluudet.

PPKY Selänteessä lastensuojelun perhetyötä yhteistyönä sosiaalityöntekijöiden, neuvolan, päivähoidon, koulujen, terapiayksikön sekä muiden tarpeellisten tahojen kanssa. Lisätietoja perhetyöstä antavat lastensuojelun sosiaalityöntekijät tai perhetyöntekijät.

Perhetyöntekijöiden
yhteystiedot

Haapajärvi ja Reisjärvi:

Perhetyö, Haapajärvi /
Reisjärvi

Eliisa Korpela
p. 044 4456 458
Ritvaliisa Jämsén
p. 040 1808 959

Pyhäjärvi:

Sanni Vuolteenaho
p. 044 4457 478