Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Perhetyö

Perhetyö voi olla sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaista perhetyötä. Asiakkuudesta vastaava työntekijä (sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä) yhdessä perheen kanssa päättää perhetyön aloittamisesta.

Perhetyöllä tuetaan vanhemmuutta sekä lapsen turvallista kasvua ja kehitystä. Perhetyötä tehdään suunnitelmallisesti ja pääsääntöisesti perheen kotona, yhdessä perheen kanssa. Perhetyöntekijä tapaa perheitä säännöllisesti, jolloin perheiden kanssa mm. keskustellaan, työskennellään erilaisten työmenetelmien avulla ja pyritään vahvistamaan perheen omia voimavaroja. Perhetyö ei ole kotipalvelua, vaan yhdessä perheen kanssa tehtävää tavoitteellista työskentelyä.

Perhetyö tekee tiivistä yhteistyötä perheen vastaavan työntekijän (sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä) sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Näihin kuuluvat neuvola, päivähoito, koulut, terapiayksikkö ja muut tarpeelliset tahot. Lisätietoa perhetyöstä voit saada sosiaaliohjaajalta, sosiaalityöntekijältä tai perhetyöntekijältä.

Lastensuojelun perhetyö on tehostettua perhetyötä, jolloin sitä usein tehdään tiiviimmin perheen kanssa. Tehostettu perhetyö on intensiivinen ja vahva tukimuoto, jonka kautta pyritään tarjoamaan perheelle kokonaisvaltaista tukea. Perhettä tuetaan konkreettisesti arjessa vanhemmuuden vahvistamiseksi ja lapsen ikätasoisen arjen toteutumiseksi.

Perhetyöntekijä laatii perheen kanssa perhetyön sopimuksen ja suunnitelman. Suunnitelmaa tarkistetaan yhdessä asiakkuudesta vastaavan työntekijän kanssa.

Perhetyön yhteystiedot:

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet

etunimi.sukunimi@selanne.net

Haapajärvi-Reisjärvi:

Perhetyöntekijä Tiina Säisä-Junttila

puh. 040 568 3188

Perhetyöntekijä Satu Pirttilahti

Puh. 040 180 8959

Pyhäjärvi:

Perhetyöntekijä Hanna Kauranen

puh. 044 4456 478