Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Eroneuvola

Voit ottaa yhteyttä eroneuvolaan kun mietit eroa, olet eroamassa tai olet eronnut ja sinulla on alaikäisiä lapsia.

Eroneuvolan työntekijät tapaavat eroa pohtivia, eronneita ja uusperheessä eläviä lapsiperheen vanhempia ja lapsia, jotka kaipaavat tietoa, palveluohjausta tai keskusteluapua eroon liittyvissä asioissa.

Eroneuvolassa tehdään lasten huoltoon, asumiseen ja elatukseen liittyvät sopimukset.

Eroneuvola tarjoaa perheasioiden sovittelua. Perheasioiden sovittelulla pyritään estämään erimielisyyksien kasvaminen vamnhempien välisiksi jatkuviksi kiistoiksi ja riidoiksi.

Sovittelijat tarjoavat tukea ja apua vanhempien välisten keskustelujen eistämiseksi. Tällä pyritään tukemaan sitä, että lasten suhteet kumpaankin vanhempaansa säilyvät ja arki sujuu erosta huolimatta.
Sovittelussa voidaan keskustella kaikista niistä kysymyksistä, joita lapsen asioiden järjjestämiseen liittyy ja joista vanhempien on vaikea keskenään päästä yksimielisyyteen.

Parisuhteen päättyminen on muutostilanne kaikille perheenjäsenille. Vanhempien ero heijastuu aina myös lapsen elämään. Lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi, on vanhempien hyvä eroa pohtiessa tai eron jälkeen hakea apua oman selviämisen tueksi sekä vanhemmuuden haasteisiin.

Vanhempien välinen yhteistyö ja sovinnollisuus eron jälkeen tukevat lapsen sopeutumista muutoksiin. Eron herättämien tunteiden läpikäyminen tekee eroon sopeutumisen ja eron jälkeisen elämän aloittamisen helpommaksi myös vanhemmille itselleen.

Eroneuvolan tavoitteena on tukea jatkuvaa hyvää vanhemmuutta, vähentää erokonflikteja, huoltajuusriitoja ja menetettyjä vanhemmuuksia.

Tietoa erosta löytyy nettisivuilta:

Vanhempainnetti
Väestöliitto
Perheaikaa
Ensi- ja turvakotien liitto

Eroneuvolapalveluiden yhteystiedot

Haapajärvi/Reisjärvi
puh. 044 4456 372


Sirpa Pengerkoski, lastenvalvoja
Marjukka Hosionaho, pari-
ja perheterapeutti, perhe-
asioiden sovittelija

Pyhäjärvi
puh. 044 4457 787

Sirpa Pengerkoski,
lastenvalvoja
Eeva Aulakoski,
perheasioiden sovittelija
Jukka Kiviranta,
psykiatrinen sairaanhoitaja