Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Lastensuojelu

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen kasvuun ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti vanhemmilla ja huoltajilla. Myös lapsen läheiset sekä palvelut kuten neuvola, päivähoito ja koulu tukevat lasta ja vanhempia. Viimesijainen vastuu lapsesta on lastensuojeluviranomaisilla.

Lastensuojelun tehtävänä on auttaa perhettä ja tukea vanhempia tai huoltajia lapsen hoidossa ja kasvatuksessa silloin, kun lapsen hyvinvointi on uhattuna. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa huomioidaan ensisijaisesti lapsen etu. Tavoitteena on, että lapsi voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan (avohuollon tukitoimet). Tarvittaessa järjestetään kuitenkin hoitoa myös kodin ulkopuolella (sijaishuolto) sekä tukea sijaishuollon jälkeen (jälkihuolto).

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää.

Linkkejä:

Lastensuojelun käsikirja/lastensuojelu

Lastensuojeluinfo

Yhteydenotto / lastensuojeluilmoitus

Voit ottaa yhteyttä, kun sinulla on huolta lapsestasi tai omasta ja perheesi tilanteesta ja tarvitset apua tilanteen ratkaisuun. Myös ne tahot, jotka ovat yhteistyössä lasten, nuorten ja vanhempien kanssa, voivat ottaa yhteyttä kun perheen tai lapsen tilanteesta herää huolta eikä muiden tahojen tuki ole yksinään riittävää. Yksityiset henkilöt voivat ottaa yhteyttä silloin, kun syntyy huolta lapsen tai perheen tilanteesta.

Yhteydenotto tai ilmoitus käynnistävät palvelutarpeen arvion, jonka aikana työntekijät tapaavat perheen jäseniä yhdessä ja erikseen sekä niitä tahoja, jotka ovat perheelle aiemmin tuttuja. Työskentelyn tarkoituksena on selvittää perheen avun ja tuen tarvetta ja niitä palveluita, joista perheelle olisi apua. (SHL 36§ ja 37§ palvelutarpeen arviointi ja sisältö). Palvelutarpeen arvioinnin voi tehdä sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä työparinsa kanssa. Kun selvitetään lastensuojelun tarvetta osana palvelutarpeen arviointia, lastensuojelun tarpeen arvioi sosiaalityöntekijä.

Yhteydenotosta puhutaan silloin kun perhe itse ottaa yhteyttä tai perheen kanssa yhteistyötä tekevä taho ottaa yhteyttä perheen suostumuksella. Lastensuojeluilmoituksesta puhutaan silloin, kun perheen suostumusta yhteydenottoon ei ole. ( SHL 35 § yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi )

Yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen voit tehdä

Lomakkeella:

Yhteydenotto tai lastensuojeluilmoitus pdf, 46 kb

Ilmoittajan ei tarvitse välttämättä tietää, onko kyseessä yhteydenotto tai lastensuojeluilmoitus, viranomainen viime kädessä ratkaisee asian saatujen tietojen perusteella.

Puhelimitse:

Selänteen kiireellinen sosiaalipäivystyspuh. 044-4456 711 (arkisin klo 8-16). Mikäli puhelimeen ei heti vastata, sinulle soitetaan takaisin.

Muuna aikana kiireellisissä asioissa saat yhteyden sosiaalipäivystykseen hätäkeskuksen kautta, puh 112.

Lastensuojelun yhteystiedot

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@selanne.net

Puhelintunti ma, ke ja to klo 12-13

Kiireellinen sosiaalipäivystys virka-aikana klo 8 - 16
puh. 044 4456 711
Virka-ajan ulkopuolella yleinen hätänumero 112

Käynti- ja postiosoitteet:

Haapajärven kaupungintalo, Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Reisjärven kunnantalo, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi

Pyhäjärven kaupungintalo, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi

Palvelupäällikkö,
johtava sosiaalityöntekijä
Sirpa Pengerkoski
puh. 044 445 7943

Haapajärvi-Reisjärvi:

Sosiaaliohjaaja
Sanna Lehto
puh. 044 445 6180

Sosiaalityöntekijä
Tarja Hyväri
puh. 044 445 7986

Vs. sosiaalityöntekijä
Aila Laitinen
puh. 044 445 6183


Pyhäjärvi:

Sosiaalityöntekijä,
lastenvalvoja
Helena Tikkanen-Kainulainen
puh. 044 445 7995

Sosiaaliohjaaja
Teuvo Blomberg
puh. 044 445 7826

Vs. sosiaaliohjaaja
Mirka Majava
puh. 040 630 3509