Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Perheasioiden sovittelu

Jotta lapset selviäisivät vanhempien erosta mahdollisimman hyvin, on tärkeää sopia lasten asiat rakentavasti vanhempien välisistä mahdollisista erimielisyyksistä huolimatta. Perheasioiden sovittelulla pyritään estämään erimielisyyksien kasvaminen vanhempien välisiksi jatkuviksi kiistoiksi ja riidoiksi.

Sovittelijat tarjoavat tukea ja apua vanhempien välisten keskustelujen edistämiseksi. Tällä pyritään tukemaan sitä, että lasten suhteet kumpaankin vanhempaansa säilyvät ja arki sujuu erosta huolimatta.

Sovittelussa voidaan keskustella kaikista niistä kysymyksistä, joita lapsen asioiden järjestämiseen liittyy ja joista vanhempien on vaikea keskenään päästä yksimielisyyteen.

Sovittelun eteneminen:
Kumpi tahansa vanhemmista voi ottaa yhteyttä ja pyytää sovittelua. Sovittelu voi alkaa valmistelutapaamisella, joka voi olla joko yhteistapaaminen tai erillistapaamiset. Valmistelutapaamisessa käydään läpi mistä sovittelussa on kyse ja mistä vanhemmat haluavat keskenään sopia. Samalla mietitään, onko sovittelulle esteitä.

Varsinaisia yhteisiä sovittelutapaamisia on yhdestä kolmeen. Tapaamisissa vanhemmat neuvottelevat sovittelijoiden avustuksella tavoitteenaan löytää ratkaisuja lasten asioiden järjestämiseen ja arjen käytäntöihin. Viimeisellä kerralla sovitaan seurantatapaamisesta, jossa tarkastellaan miten sovitut käytännöt ovat toimineet ja onko tullut uusia sovittelulla ratkaistavia asioita.

Sovittelussa vanhempia autetaan jäsentämään, mistä asioista heidän on tarpeen sopia erotilanteessa.

Vanhemmat saavat apua ja tukea keskinäisiin neuvotteluihinsa tilanteissa, joissa omat yritykset ovat saattaneet kääntyä riitelyksi ja joutua umpikujaan tai joissa puhevälejä ei ole.

Tavoitellaan lasten asioiden ja arjen käytäntöjen ratkaisemista sopimuksin, joka voidaan myöhemmin vahvistaa lastenvalvojan luona.

Sovittelija on ulkopuolinen, puolueeton taho, joka ei tee tai tarjoa valmiita ratkaisuja.

Auttaa kysymyksillään vanhempia itse löytämään omalle perheelleen sopivat ratkaisut.

On perheiden kanssa työskentelemään tottunut ammattilainen.

Perheasioiden sovittelu on Haapajärvisille, Pyhäjärvisille ja Reisjärvisille vanhemmille tarjolla oleva palvelu.

Pääsette keskustelemaan kahden perhesovittelijan avustuksella siitä miten parhaiten voisitte jakaa vanhemmuuttanne keskinäisessä yhteistyössä, vaikka parisuhteenne päättyykin.

Yhteystiedot:

Haapajärvi ja
Reisjärvi

Terapiayksikkö
Männistönkatu 6
85800 Haapajärvi
puh. 044 4456 360

sosiaalityöntekijä/
perheterapeutti
Marjukka Hosionaho
puh. 044 4456 372
puhelinaika ma - pe
klo 8.00 - 9.00
ja 11.30 - 12.00

Pyhäjärvi

Mielenvireyskeskus
Toipilaspolku 1
86800 Pyhäsalmi
puh. 044 4457 910

vt.sosiaalityöntekijä
Eeva Aulakoski
puh. 044 4457 787
puhelinaika: ma - pe klo
8.00-9.00