Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Lapsi- ja perhetyö

Selänteen lapsi- ja perhetyö sisältää: neuvolapalvelut, jossa äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, sosiaalihuoltolain mukaiset ja lastensuojelun sosiaalityön palvelut. Palvelut kuntalaisille järjestetään pääasiassa lähipalveluina.

Lapsi- ja perhetyön tehtävänä on tukea perheiden omaa selviytymistä päämääränä lasten ja perheiden hyvinvointi. Toimintamme perustana on toimiva yhteistyö ja kumppanuus asiakkaiden ja eri yhteistyötahojen kanssa. Työmenetelminä ovat varhaisen puuttumisen ja tuen mahdollistavat moniammatilliset yhteistyökäytännöt.

Lisätietoa:

KELA-lapsiperhe (tietoa lapsiperheille)

PERHEKESKUS, pdf, 1195 kb
toimintaperiaatteet ja -ohjelma

Hankkeet:

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Näin voidaan vähentää lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuutta.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

LAPE hanke

Lastensuojeluilmoituksen tai yhteydenoton tekemisestä löydät tarkemmat ohjeet Lastensuojelu / Lapsiperheiden sosiaalipalvelut- sivustolta!

Lasten ja perheiden palvelujen yhteystiedot

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@selanne.net

Kiireellinen sosiaalipäivystys virka-aikana klo 8 - 16
puh. 044 4457 825
Virka-ajan ulkopuolella yleinen hätänumero 112

Hyvinvointipalvelujohtaja
Minna Malila
puh. 040 180 8992


Johtava terveydenhoitaja
Marja-Leena Lehtomäki
puh. 040 358 7233

Vs. johtava sosiaalityöntekijä
Sirpa Pengerkoski
puh. 044 4457 943

Terapiapalveluiden johtaja
Taija Kekäläinen
puh. 044 4457 786