Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Toimintaterapia


Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa.

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia rohkaisee olemaan oman elämän aktiivinen toimija.

Tavoitteena on yhdessä asiakkaiden kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Lapset, nuoret, osatyökykyiset työikäiset ja ikääntyvät henkilöt hyötyvät toimintaterapeutin yksilöllisestä toimintamahdollisuuksien arvioinnista ja terapiasta.

Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään. Toimintaterapian keinoja voivat olla esim. asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi, psykososiaalisten taitojen harjoittelu ja arjen toimintojen harjoittelu.

Lasten toimintaterapiassa keskeisenä on normaali kehitys ja sen tukeminen. Kehitystä jarruttavien tekijöiden mahdollisimman kattavan selvittelyn tavoitteena on auttaa ymmärtämään, miksi lapsella on pulmia vuorovaikutuksessa, oppimisessa ja/tai käyttäytymisessä ja miten näille vaadittavaa kehityksellistä pohjaa voidaan ja tulee vahvistaa.

Toimintaterapia voi toteutua yksilöllisenä tai ryhmämuotoisena palveluna. Toimintaterapeutti voi myös ohjata asiakkaan lähiympäristöä (perhettä, avustajia, hoitajia) asiakkaan arjen omatoimisuuden tukemiseen.

Toimintaterapeutin työnkuva on yleensä monipuolinen; pääasiassa tehtävät muodostuvat
- asiakkaan arvioinnista ja tutkimuksesta
- toimintakyvyn edistämisestä ja terapiasta
- ohjauksesta ja neuvonnasta sekä
- moniammatillisesta yhteistyöstä

Toimintaterapiaan tullaan yleensä terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä sekä fysio- tai puheterapian pyynnöstä.

Toimintaterapia/Selänne yhteystiedot

Tuula Kauppinen
Kuntoutuksen esimies,
fysioterapeutti
puh. 040 180 8957


Tt Piia Salo
Puh. 040 180 8960

Tt Julia Kinnunen
p. 040 185 4227
(31.12.2018 asti)