Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Terveydenhuoltolaki ja kiireettömän hoitopaikan valintaoikeus 1.5.2011

Terveydenhuoltolaki on tullut voimaan 1.5.2011. (Ensihoitopalvelun osalta viimeistään 1.1.2013 ja § 48 laajennettu kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta 1.1.2014). Terveydenhuoltolain § 47 määrittää kiireettömän hoitopaikan valinan mahdollisuudesta.

Kiireettömän hoitopaikan valinta koskee kaikkia Terveydenhuoltolain 2-3 luvun palveluita ( terveysneuvonta ja terveystarkastukset, seulonnat, neuvolapalvelut, koulu-ja opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, iäkkäiden neuvontapalvelu, todistukset, sairaanhoito/ tutkimus/ hoito/ hoitotarvikkeet/ lääkinnällinen kuntoutus, kotisairaanhoito, suun terveydenhuolto, mielenterveystyö, päihdetyö, lääkinnällinen kuntoutus).

Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä sille terveysasemalle, jota henkilö käyttää että sille, jonka hän valitsee. Vaihdon voi tehdä vuodeksi kerrallaan eikä sitä voi keskeyttää kesken vuoden.

Asiakas/potilas joka asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pidemmän aikaa kotikuntansa ulkopuolella esim. opiskelun, työn, vapaa-ajan vieton tai muun vastaavan syyn vuoksi, voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta.
Asiakkaan/potilaan on tehtävä tällöinkin kirjalliset ilmoitukset terveysaseman vaihtamisesta ja toimitettava hoitosuunnitelma omalta terveysasemalta siihen terveysasemaan jota tulee käyttämään (Marevan-kortti käy hoitosuunnitelmasta).

Ilmoitus terveysaseman vaihtamisesta-lomake palautetaan terveyskeskukseen.

Asiakkaan/potilaan, jonka kiireettömän hoidon hoitopaikka on edelleen oman kotikunnan terveysasema, ei tarvitse tehdä mitään hoitopaikan valinnan suhteen, mikäli hän ei halua vaihtaa hoitavaa yksikköään.

Klikkaa tästä

Terveydenhuoltolaki
pdf, 218 kb

Ilmoitus terveysaseman vaihtamisesta -lomakepdf, 152 kb
STM Tiedote 108/2011