Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Kotikuntoutustiimi

Kotikuntoutustiimi tarjoaa matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluita. Jos olet ollut huolissasi omasta tai läheisesi kotona pärjäämisestä, voit ottaa yhteyttä tiimin palveluohjaajaan.

Kotikuntoutustiimin tehtävänä on ylläpitää ja edistää ikäihmisen arjen toimintakykyä ja tukea turvallista kotona asumista. Kotikuntoutustiimistä saa tietoa ikäihmisten palveluista.

Kotikuntoutustiimi on moniammatillinen asiantuntijayksikkö, johon kuuluvat palveluohjaaja, kotiutushoitaja, muistikoordinaattori, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti. Kotikuntoutustiimi toimii koko Selänteen alueella.

Palveluohjaaja vastaa avopalveluiden asiakaskohtaisesta suunnittelusta ja ottaa vastaan lakisääteiset palvelutarpeen arvioinnit.

Muistikoordinaattori suunnittelee ja toteuttaa muistiasiakkaan kotona selviytymistä sekä järjestää ryhmätoimintaa.

Toimintaterapeutti ja fysioterapeutti arvioivat ja tukevat arjen toiminta-ja liikuntakykyä mm. itsestä ja kodista huolehtimisessa ja tekevät apuvälinetarpeen arviointia. Toimintaa voi olla myös ryhmämuotoisena.

Kotiutushoitaja toimii kotiutuvien asiakkaiden jatkopalvelujen järjestämisen suunnittelussa vuodeosaston, erikoissairaanhoidon, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen välillä.

Kotikuntoutustiimi

Palveluohjaaja
Leena Sikala
puh. 040-1808954

Muistikoordinaattori
Heidi Vaaramaa
puh. 040-1808955

Toimintaterapeutin
sijaisena 13.10.17 alk.
lähihoitaja Sanna Kauranen
puh. 040-1808956

Fysioterapeutti
Tuula Kauppinen
puh. 040-1808957

Kotiutushoitaja
Riitta Pirttimaa
040-1808958