Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Voimaa vanhuuteen -hanke / Ppky - Selänne (2011 - 2014)

Voimaa vanhuuteen -ohjelma (2005 - 2014) on valtakunnallinen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, joka edistää iäkkäiden kotona asumista ja hyvää vanhuutta kehittämällä voima- ja tasapainosisältöistä liikuntatoimintaa kotona asuville, toimintakyvyltään heikentymässä oleville iäkkäille. Toiminnalla ehkäistään myös kaatumisia, syrjäytymistä ja ennenaikaista koti- ja laitoshoitoa.

Ohjelmaan on valittu vuosien 2010 - 2011 aikana 38 kuntaa, joista osa on yhteistoiminta-alueita. Valitut kunnat ja yhteistoiminta-alueet sitoutuvat kolmivuotiseen iäkkäiden liikunnan kehittämistyöhön sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimien, sosiaali- ja terveysalan sekä liikuntajärjestöjen yhteistyönä. Lisäksi toimijoiksi ohjelmaan kutsutaan järjestöt, seurakunta, yhdistykset ja vapaaehtoiset.

Ppky Selänne on valittu Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan kesäkuussa 2011. Kehittämistyö käynnistyi yhteisellä starttiseminaarilla 8.9.2011. Hankkeella on nimetty yhteistyöryhmä ja työryhmät Selänteen alueen kunnissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää- ja juurruttaa hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja kotona asuvien iäkkäiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja elämänläädun edistämiseksi. Lisätietoja; www.voimaavanhuuteen.fi


Katso tiedostot:

Hanketiivistelmä pdf, 244 kb

Voimaa vanhuuteen
Yhteystiedot:

Tiina Flink
kuntohoitaja/projektikoordinaattori
Haapajärven terveyskeskus
Männistönkatu 6
85800 Haapajärvi
Puh. 044 4456 777
tiina.flink@selanne.net