Siirry sis�lt��n
Tekstikoko A A
VALIKKO

Todistuksista perittävät maksut 1.1.2018 alkaen

Maksu lääkärintodistuksesta

Ajokorttitodistus ajo-oikeutta varten

61,00 €

C-todistus lapsen/eläkkeensaajan hoitotuen/vammaistuen hakemista varten

C-todistuksesta ei peritä Selänteen alueella asuvilta rintamatunnuksen omaavilta
veteraaneilta eikä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleilta

50,80 €

E-todistus työtapaturmasta, ammattitaudista, yksityistapaturmasta, liikennevahingosta ja sotilasvammasta/sairaudesta

50,80 €

Lääkärintodistus/lausunto viranomaisille

(esim. autoveronpalautus, oikeudenkäyntiä, verotusta, aseenkantolupaa tms. varten sekä lausunnot terveydentilasta työvoimatoimistolle, maistraatille, puolustusvoimille, vakuutusyhtiölle tms.)

50,80 €

T-todistus toimintakyvystä työpaikan hakua tai oppilaitokseen pyrkimistä varten

50,50 €

Kuljetuspalvelua hakemista varten

18,00 €

Elintarviketodistus/Salmonellatodistus

18,00 €

Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai
lausunnosta, eikä nuorison terveystodistuksesta