Siirry sis�lt��n
Tekstikoko A A
VALIKKO

Ppky Selänteen yhtymähallitus on hyväksynyt 15.12.2016 §177, terveys- ja vanhuspalveluiden asiakasmaksut ja kotiin annettavien palveluiden tulorajat 1.1.2017 lukien.
Liite asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen)

Asiakasmaksu peritään yksityislääkärin määräämistä (yksityislääkärin lähetteellä) laboratoriokokeista ja radiologisista perustutkimuksista 1.1.2014 alkaen aina voimassa olevien Kelan sairaanhoitokorvausten mukaisesti.
Laboratorionäytteenotosta peritään lisäksi näytteenottohinta 6,60 €.
Mikäli yksityislääkärillä käynti on tapahtunut ppky Selänteen antamalla maksusitoumuksella/lähetteellä, ei näistä vastaanottokäynneillä määrätyistä jatkotutkimuksista peritä em. maksuja ja mikäli yksityislääkäriltä tulee muihin kuvantamistutkimuksiin kuin natiivitutkimuksiin (esim. ultraääni tai magneettitutkimukset) lähetteitä, niihin pyydetään aina yläkäärin/johtavan lääkärin maksusitoumus.