Siirry sis�lt��n
Tekstikoko A A
VALIKKO

SELÄNTEEN OHJEISTUS VIERAILUISTA

Koronavirus tarttuu pääasiassa pisaratartuntana, ihmisestä toiseen lähikontaktissa. Tartunnan saanut voi levittää virusta jopa parin vuorokauden ajan ennen oireiden alkamista. Siksi lähikontaktien välttäminen ja supistaminen mahdollisimman vähäisiksi ovat tartunnan torjuntakeinoja, jolle ei ole yhtä tehokkaita vaihtoehtoja. Tavoitteena on jokaisen yksittäisen asiakkaan suojaaminen tartunnalta ja myös asiakasturvallisuuden varmistaminen yleisesti.

Ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä vierailuohjeistuksia on lievennetty. Pitkäaikaishoidossa oleville iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille tulee järjestää mahdollisuus turvallisesti tavata läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien, tai järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja. Hallitus suosittelee, että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä merkittävä riski. Suositus vierailujen välttämisestä ei koske asiakkaalle välttämätöntä palvelua antavia henkilöitä kuten esimerkiksi kuntoutustyöntekijöitä tai henkilökohtaisia avustajia.

Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheisille tulee järjestää mahdollisuus tavata läheistään turvallisin järjestelyin. Näissäkin vierailuissa noudatetaan alla hygieniaohjeistuksia.

Läheisiä kannustetaan olemaan asiakkaaseen yhteydessä esimerkiksi myös puhelimella, etäyhteydellä, sähköpostilla tai kirjeellä. Toimintayksiköiden henkilökunnan pitää tukea asukkaita yhteydenpidossa.

Läheiset voivat ulkoilla asukkaan kanssa, kunhan käyttää suojaimia ja noudattaa hygieniaohjeita. Kaikissa vierailuissa noudatettava alla olevaa ohjeistusta.

Arviointiyksikkö Pääskynen ja Arviida

Hallitus suosittelee, että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä merkittävä riski. Suositus vierailujen välttämisestä ei koske asiakkaalle välttämätöntä palvelua antavia henkilöitä kuten esimerkiksi kuntoutustyöntekijöitä tai henkilökohtaisia avustajia.

Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheisille tulee järjestää mahdollisuus tavata läheistään turvallisin järjestelyin. Näissäkin vierailuissa noudatetaan alla hygieniaohjeistuksia. Läheisiä kannustetaan olemaan asiakkaaseen yhteydessä esimerkiksi myös puhelimella, etäyhteydellä, sähköpostilla tai kirjeellä. Toimintayksiköiden henkilökunnan pitää tukea asukkaita yhteydenpidossa. Omainen voi ulkoilla asukkaan kanssa, kunhan käyttää suojaimia ja noudattaa hygieniaohjeita. Kaikissa vierailuissa noudatettava alla olevaa ohjeistusta.

Akuuttiosastot

Selänteen akuuttivuodeosastoilla omaisten vierailut sallitaan 1-2 vierailijalle kerrallaan. Vierailuista pyydetään sopimaan hoitohenkilökunnan kanssa etukäteen puhelimitse. Edelleenkin vierailujen aikana noudatetaan hyvää käsihygieniaa (käsien pesu ja desinfektio) ja käytetään suunenäsuojainta. Vierailulle saa tulla vain terveenä. Mikäli olet ollut ulkomailla, ethän tule vierailemaan kahteen viikkoon.

Taksinkuljettajia ja potilaiden tuojia pyydetään soittamaan ensin hoitohenkilökunnalle ja odottamaan oven ulkopuolella. Henkilökunta tulee avaamaan oven.

Huolehdi kaikissa tapaamisissa turvaväleistä, käsihygieniasta ja kosketuspintojen puhdistamisesta.

Toimintayksikön johtajalla on lakiin perustuva velvollisuus toimia mainitun säännöksen edellyttämällä tavalla. Hän voi tarvittaessa rajoittaa vierailuja ja määrätä vierailukiellon.

Vierailukielto ei sinällään rajoita asiakkaan oikeutta liikkua.

 • Mikäli hoidossa oleva asukas lähtee yksikön ulkopuolelle, riski tartunnan saamiselle luonnollisesti kasvaa. Tilanteessa on tärkeä huomioida, ettei hänen mahdollinen tartuntansa koske pelkästään häntä, vaan yksikköön palatessa kaikkia yksikön asukkaita ja henkilökuntaa.
 • Tämän vuoksi yksikön ulkopuolella tehtävissä vierailuissa on ehdottoman tärkeää, että asiakkaan kontaktoimat läheiset ovat terveitä, he eivät ole vierailleet Suomen rajojen ulkopuolella viimeiseen kahteen viikkoon ja vierailuilla noudatetaan tarkkaa käsihygieniaa ja käytetään tarvittaessa hengityssuojaimia.


Turvallinen vierailu

 • Vierailujen järjestämisessä on huolehdittava turvallisuudesta
 • Vierailulle ei tulla sairaana
 • Mikäli läheinen on matkustanut Suomen rajojen ulkopuolella kahden viikon sisällä, suosittelemme välttämään vierailuja
 • Vierailun ajankohdasta ja vierailun kestosta sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa
 • Vierailu järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona
 • Vierailijat eivät oleskele yleisissä tiloissa
 • Vierailijoille tulee olla saatavilla kirurgisia suu-nenäsuojuksia, käsihuuhdetta sekä toimintaohjeet niiden käytöstä (kuvallinen ohje suu-nenäsuojan käytöstä tämän ohjeen lopussa)
 • Ohjaa vierailijoille käsi- ja yskimishygienia
 • Vierailulle tullessa vierailijat desinfioivat kädet, pukevat kasvoilleen kirurgisen suu-nenäsuojuksen ja desinfioivat kädet uudelleen
 • Inhimilliset tekijät huomioiden asukasta voi koskettaa, kun vierailijalla on suu-nenäsuojus ja hyvin desinfioidut kädet
 • Vierailuja pyritään porrastamaan niin ettei useammalla asukkaalla ole vierailijoita yhtä aikaa.