Siirry sis�lt��n
Tekstikoko A A
VALIKKO

Ohjeistus vierailuista pitkäaikaishoidossa

Pääsääntöisesti vierailut ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä ovat edelleen kiellettyjä. Tapauskohtaisesti harkiten oireettomien läheisten voidaan sallia vierailla vakavasti sairaiden asiakkaiden, joiden tila on kriittinen, ja saattohoidossa olevien asiakkaiden luona turvallisella tavalla. Näissäkin vierailuissa noudatetaan alla olevia ohjeita. Läheisiä kannustetaan olemaan asiakkaaseen yhteydessä esimerkiksi myös puhelimella, etäyhteydellä, sähköpostilla tai kirjeellä. Toimintayksiköiden henkilökunnan pitää tukea asukkaita yhteydenpidossa.

Tapaamisia voidaan yksiköissä halutessaan järjestää ulkotiloissa tai erikseen järjestetyissä vierailutiloissa. Omainen voi myös ulkoilla asukkaan kanssa, kunhan käyttää suojaimia ja noudattaa hygieniaohjeita. Kaikissa vierailuissa noudatettava alla olevaa ohjeistusta.

Turvallinen vierailu

  • Vierailujen järjestämisessä on huolehdittava turvallisuudesta
  • Vierailulle ei tulla sairaana
  • Vierailun ajankohdasta ja vierailun kestosta sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa
  • Vierailu järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona tai erikseen järjestetyissä vierailutiloissa
  • Vierailijat eivät oleskele yleisissä tiloissa
  • Vierailijoille tulee olla saatavilla kirurgisia suu-nenäsuojuksia, käsihuuhdetta sekä toimintaohjeet niiden käytöstä (kuvallinen ohje suu-nenäsuojan käytöstä tämän ohjeen lopussa)
  • Ohjaa vierailijoille käsi- ja yskimishygienia
  • Vierailulle tullessa vierailijat desinfioivat kädet, pukevat kasvoilleen kirurgisen suu-nenäsuojuksen ja desinfioivat kädet uudelleen
  • Inhimilliset tekijät huomioiden asukasta voi koskettaa, kun vierailijalla on suu-nenäsuojus ja hyvin desinfioidut kädet
  • Vierailuun järjestetyssä tilassa (myös ulkotilassa) saa olla asukkaalla korkeintaan kaksi vierasta kerrallaan ja mikäli tilassa on useampia asukkaita, saa yhteensä tilassa olla enintään 10 henkeä, jolloin eri vierailijoiden välillä tulee olla vähintään 2 metrin väli. Mielellään vierailuja kuitenkin porrastetaan niin ettei useammalla asukkaalla ole vierailijoita yhtä aikaa.