Siirry sis�lt��n
Tekstikoko A A
VALIKKO

Ohjeistus omaishoitajille, perhehoitajille ja henkilökohtaisille avustajille koronatilanteessa


Toimintakyvyn ylläpito:

Kotona asuvien riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden liikkumisrajoitukset voivat herkästi heikentää heidän toimintakykyään. Toimintakyvyn heikkenemiseen voi vaikuttaa liikkumisen vähentyminen, ravitsemuksen yksipuolistuminen, sosiaalisten kontaktien ja virikkeiden vähentyminen, yksinäisyys ja pelot sekä lisääntynyt päihteiden käyttö. Alla muutamia kohtia, joilla toimintakyvyn ylläpitämistä voidaan ylläpitää.

  • Mielekäs tekeminen ylläpitää vireyttä, virkistää muistia ja parantaa unta. Pienikin toimeliaisuus lisää elämänhallinnan tunnetta ja edistää hyvinvointia
  • Säännöllisen liikkumisen avulla turvataan ikääntyvän toimintakyky ja edistetään itsenäistä selviytymistä. Pienikin liikkuminen kotona tai pihapiirissä on tärkeää. Jumppaohjeita saa Selänteen palveluohjauksesta ja netissä ja televisiossa on säännöllisiä jumppaohjelmia.
  • Hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä ylläpitävä ruokailu on tärkeää myös poikkeusoloissa. Apuna voivat olla erilaiset kaupassakäyntipalvelut ja kotiateriapalvelut, videovälitteiset ohjatut ruokailut, Menumat tms.
  • Uusien toimintatapojen löytäminen ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseen ja vuorovaikutuksen toteuttamiseen. Pidetään yhteyttä puhelimitse ja videoyhteyksillä.


Suojautuminen kotona avustettaessa:

Käsien peseminen ja etäisyyksien pitäminen muihin ihmisiin on ensisijaisesti tärkein suojautumisen keino meille kaikille. Hengityssuojainten sekä kirurgisten suu-nenäsuojien käyttöä ei edelleenkään suositella arjessa. Ammattilaiskäyttöön tarkoitetut suojaimet on syytä jättää ostamatta, jotta niitä riittäisi nimenomaan ammattilaisille.

Omaishoitajat eivät tarvitse suojaimia. Jos mahdollista, vain yksi aikuinen henkilö hoitaa asiakasta.

Henkilökohtaisen avun ja perhehoidon osalta yli 70-vuotiaiden sekä riskiryhmään kuuluvien vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avun osalta toimitaan niin, että kun henkilö on oireeton, käytetään pestävää kankaista suojainta, esimerkiksi huivia. Huivi suojaa kanssaihmisiä pärskeiltä, jos aivastuttaa. Tärkeintä on aina aivastaa ja yskiä hihaan. Oikein käytettynä huivi tai kankainen hengityssuojain saattaa torua sitä, ettei omasta suusta levitä pisaratartuntana tautia muihin ihmisiin. Se ei kuitenkaan suojaa omistajaansa taudeilta. Kangasmaski tulee vaihtaa puhtaaseen jokaisen käyttökerran jälkeen ja käsihygieniasta huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää ennen ja jälkeen maskin käytön.

Omaishoitajan/henkilökohtaisen avustajan sairastuminen:

Omaishoitajan tai henkilökohtaisen avustajan sairastuessa normaaliflunssaan ilman selkeää altistusta tai epäilyä altistumiselle koronavirukseen, hän voi jatkaa hoitosuhdetta normaalisti. Tällöin luonnollisesti huolehditaan korostetusti käsihygieniasta ja aivastaa ja yskiä hihaan.

Omaishoitajan tai henkilökohtaisen avustajan sairastuessa joko Covid-19 infektioon tai muutoin siten, ettei pysty jatkamaan hoitokäyntejä, tulee ottaa käyttöön vaihtoehtoisia toimia asiakkaan palvelutarpeen huolehtimisesta. Tilanteessa voidaan käyttää mm. ennalta suunniteltuja sijaishoitajia. Mikäli aiemmin ei ole sovittu sijaishoidosta, tulee omaishoitajan/henkilökohtaisen avustajan olla yhteydessä Selänteen palveluohjaukseen numeroon arkisin klo 8-16 on 040 – 1808954 tai omaishoidon ohjaajaan. Tällöin voimme suunnitella asiakkaan palvelutarpeen huolehtimisesta muulla tavoin.

Hoidettavan sairastuminen/epäily Covid-19 tartunnasta:

Kotona asuvan henkilön sairastuessa tai epäiltäessä Covid-19 tartuntaa, on oltava välittömästi yhteydessä puhelimitse päivystyksen numeroon 044 7700701

  • Puhelun avauduttua pyydetään valitsemaan eri vaihtoehdoista tarvitsemasi palvelu. Infektioasioissa valitse 2. hoitajat vastaavat puheluun tai soittavat teille takaisin mahdollisimman pian ja saatte lisäohjeita ja tarvittaessa ajan infektiovastaanotolle.

Pääasiallisesti henkilö voi sairastaa kotona, mikäli vointi sallii. Tarpeen mukaisesti kotiin voidaan antaa kotihoidon ja kotisairaalan palveluja. Asiakkaan luona käydessä tulee käyttää ensimmäisessä kappaleessa mainittuja suojaimia. Yhteydenpitoa asiakkaan kanssa voidaan pitää myös puhelimitse tai videoyhteydellä voinnin tarkkailemiseksi. Omaishoidon ja henkilökohtaisen avun sekä perhehoidon käyntien toteutus tulee suunnitella yhdessä infektiohoitajan ja palveluohjauksen kanssa. Tähän voi kysyä ohjeistusta infektiovastaanotolta.