Siirry sis�lt��n
Tekstikoko A A
VALIKKO

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut / Ympäristöterveysvalvonta

Miten ehkäistä rottien ja muiden jyrsijöiden esiintymistä


Jyrsijätorjunnan perusta on tehokas ennaltaehkäisy, joka perustuu pesä- ja piilopaikkojen sekä ravinnon saannin estämiseen. Ohessa on esimerkkejä ennaltaehkäisevistä toimista:

 • Varmista, että jäteastiasi ovat ehjiä ja että kannet saa suljettua niin ettei eläimet pääse niihin. Jyrsijät, esimerkiksi rotat pääsevät kulkemaan hyvin pienistä raoista.
 • Kompostoi elintarvikejätteitä vain rotanpitävissä kompostisäiliöissä.
 • Älä hautaa tai heitä ympäristöön esimerkiksi kalanperkuujätteitä
 • Älä kaada ruokajätteitä viemäriin
 • Poista avonaiset ja maahan ruokaa pudottavat lintulaudat käytöstä
 • Siivoa maahan pudonnut ruoka pois mahdollisimman nopeasti, äläkä ruoki lintuja maahan tai vesistöön
 • Lintujen ruokintaa ei suositella muutenkaan kesä-/lumettomana aikana. Lisätietoa aiheesta BirdLife.
 • Lemmikkieläinten ja mahdollisten muiden eläinten, kuten siilien, ruokkimiseen käytettävät astiat kannattaa kerätä pois heti ruokkimisen jälkeen.
 • Kiinnitä huomiota lemmikkien ja kotieläinten ruokien varastointiin
 • Satoaikana kerää maahan pudonneet omenat ja muut hedelmät nopeasti pois
 • Romu- ja lehtikasat tarjovat rotille hyviä pesimispaikkoja, siivoa ne pois
 • Pyri tukkimaan rakennuksissa mahdollisesti olevat pienetkin raot niin, että jyrsijät eivät pääse niistä sisälle.


Rottien ja muiden jyrsijöiden torjunta on tärkeää, sillä jyrsijät aiheuttavat vahinkoa saastuttamalla esimerkiksi elintarvikkeita, levittävät tauteja ja turmelevat ympäristöä tai rakennuksia paitsi jyrsimällä myös ulostamalla.

Terveydensuojelulain mukaan kiinteistön omistaja tai haltija on tarvittaessa velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin rottien, hiirien ja muiden haittaeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä.

Rotat liikkuvat laajoilla alueilla. Mikäli havaitset rottia/merkkejä haittaeläimistä, ilmoita asiasta kiinteistön omistajalle (isännöitsijälle). Omakotialueella kannattaa asiasta keskustella naapureiden kanssa ja ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin yhdessä. Mikäli rottien ennaltaehkäisy ei auta, voidaan jyrsijöitä hävittää loukuttamalla. Loukkujen on oltava riittävän tehokkaita, jotta pyydystettävä eläin ei joudu kärsimään. Mikäli rottien hävittäminen loukuttamalla ei onnistu, ota yhteyttä tuholaistorjuntayritykseen. Tuholaistorjunnan yritysrekisteri löytyy Tukesin sivuilta.

https://tukes.fi/documents/5470659/7942732/Tuholaistorjunnan+yritysrekisteri/8a699247-a34a-4461-b8b5-55e08c7c6765/Tuholaistorjunnan+yritysrekisteri.pdf

Lisätietoa:

Lintujen talviruokinnan aloittamisesta ja lopettamisesta sekä ruokinnan muista hyvistä käytänteistä:

https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/talviruokinta/aloittaminen-ja-lopettaminen/


Tukesin sivuilta löytyy Jyrsijätorjunnan hyvän käytännön ohje. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti ammattimaista jyrsijätorjuntaa tekeville henkilöille ja maanviljelijöille, mutta ohje tarjoaa hyvää tietoa myös jyrsijätorjuntapalveluita ostaville henkilöille.

https://tukes.fi/tietoa-tukesista/materiaalit/biosidit/jyrsijatorjunnan-hyvan-kaytannon-ohje# ennaltaehkaisy