Siirry sisältöön
Tekstikoko A A
VALIKKO

Aikuissosiaalityö

Palvelualueet ovat kuntouttava työtoiminta, toimeentulotuki ja välitystiliasiakkaat kuntayhtymän alueella. Aikuissosiaalityön palvelut järjestetään lähipalveluina kuntien sosiaalitoimistoissa. Painopiste aikuissosiaalityössä on nuorten työttömien aikuisten ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja syrjäytymisen ehkäisy sekä tuottaa palveluita niin, että kuntalaisten oma toimintakyky paranisi.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on auttaa pitkäaikaistyöttömän ja työttömän nuoren työllistymistä erilaisin toimenpitein. Muita tavoitteita ovat asiakkaan elämänhallinnan edistäminen, toimintakyvyn palauttaminen tai jo olemassa olevan toimintakyvyn ylläpitäminen.

Toimeentulotuki

Ppky Selänne myöntää ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen. Perustoimeentulotuen myöntää Kela.

Lisätietoa perustoimeentulotuesta sivuilta: Kela.fi/toimeentulotuki

Toimeentulotuen kela.fi-sivut palvelevat asiakkaita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivuilta löytyy muun muassa pikaopas, josta saa kätevästi yleiskuvan etuudesta ja sen hakemisesta. Sivujen sisällöt antavat kattavan kokonaiskuvan etuudesta. Tärkeää tietoa on esimerkiksi Mihin menoihin tukea voi saada -sivulla sekä Näin haet -sivulla.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Välitystili

Välitystili on sosiaalitoimen palvelu, jossa henkilö antaa omat raha-asiansa sosiaalitoimen työntekijän hoidettavaksi. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeuksia hallita omaa rahankäyttöään.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalityön sosiaalipäivystys toimii virka-ajan ulkopuolella sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä äkillisissä tilanteissa, esim. lastensuojelussa ja onnettomuustilanteissa. Sosiaalipäivystäjään saa yhteyden numerosta 112.

Irti parisuhdeväkivallasta, Marak-työryhmä
lisätietoja tästä klikkaamalla
pdf, 178 kb


Sosiaalityön yhteystiedot

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@selanne.net

Kiireellinen sosiaalipäivystys virka-aikana klo 8 - 16
puh. 044 4456 711
Virka-ajan ulkopuolella yleinen hätänumero 112

Palvelupäällikkö,
johtava sosiaalityöntekijä

Sirpa Pengerkoski
puh. 044 4457 943

Puhelintunti ja ajanvaraus suoraan työntekijöille
ma - pe klo 12 - 13

Haapajärvi-Reisjärvi

Jaana Olkkonen sosiaaliohjaaja
puh. 044 4456 188

Sirpa Hietala sosiaalityöntekijä
puh. 044 4456 187

Susanna Törmänen
sosiaalityöntekijä
puh. 044 4456 185

Mirjami Räisänen
sosiaaliohjaaja
puh. 044 4456 458

Leena Sikala
sosiaaliohjaaja
puh. 044 445 7825

Faksi: 08 764 002

Pyhäjärvi

Satu Autio
sosiaaliohjaaja
puh. 044 4457 648

Leena Sikala
sosiaaliohjaaja
puh. 044 4457 825

Mirjami Räisänen
sosiaaliohjaaja
puh. 044 4456 458